Close

Shahdol commissioner list

NAME FROM TO
Shri Arun Tiwari 14-6-2008 26-10-2009
Shri Hiralal Trivedi 31-10-2009 07-08-2010
Shri Pradeep khare 09-08-2010 06-11-2012
Shri D.P. Ahirwar 07-11-2012 30-11-2016
Shri Gulshan Bamra 01-12-2016 05-01-2017
Shri B.M. Sharma 06-01-2017 30-11-2017
Shri Gulshan Bamra 01-12-2017 07-01-2018
Shri Rajneesh Shrivastav

08-01-2018

01-05-2018
Shri J.K. Jain 13-05-2018 07-03-2019
Shri Shobit Jain 08-03-2019 30-05-2019
Shri R.B. Prajapati 01-06-2019 31-03-2020
Dr Ashok Bhargav 01-04-2020 17-05-2020
Shri Naresh Pal 18-05-2020 21-01-2021
Shri Rajesh Kumar Jain 22-01-2021 28-02-2021
Shri Amar singh Baghel 01-03-2021 12-04-2021
Shri Rajiv Sharma 13-04-2021 ——